Mühendislik Hizmetleri
: /
Mühendislik Hizmetleri
Mühendislik Hizmetleri
 • Halihazır ve Kamulaştırma Haritaları yapımı
 • İmar Planı çizimi
 • Kentsel Dönüşüm, Tasarım ve yenileme planlarının yapımı
 • Kadastro Haritalarının yapımı
 • İmar planı uygulamaları
 • Parselasyon ( 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi ) 
 • Islah imar plan uygulaması
 • Yol, elektrik, su, doğalgaz vb. projelerin yapımı
 • HES ( hidroelektrik santral ) için altyapı
 • Her çeşit değişiklik dosyası haritacılık hizmetleri ( ifraz, ihdas, terk, tevhid, trampa vb. )
 • TUS ( teknik uygulama sorumluluğu ) dosyaları yapımı
Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın